Ny nettside har samlet 25 000 kunnskapsdokumenter

Nettstedet Kudos er laget for at du lettere skal finne kunnskaps- og beslutningsgrunnlag i staten.

Hvert år bruker staten store beløp på å kjøpe inn, produsere og lagre kunnskap for ulike formål. Mye av denne kunnskapen har vært spredt rundt på mange ulike nettsider, og har dermed både vært vanskelig å finne og få oversikt over.

Dette var bakgrunnen for å opprette nettstedet Kudos, som er en forkortelse for «Kunnskapsdokumenter i offentlig sektor».

Gå til nettstedet Kudos

Evalueringer, strategier og årsrapporter

På Kudos finner du utredninger, evalueringer, studier, områdegjennomganger, riksrevisjonsrapporter og strategier, samt tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter fra statlige virksomheter og departementer.

Kudos er et samarbeidsprosjekt mellom DFØ og Nasjonalbiblioteket, og har blitt utviklet med støtte og bidrag fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Flere dokumenter og bedre funksjonalitet

Fra nettstedet ble lansert før årsskiftet, har antall dokumenter økt kraftig og funksjonaliteten er blitt klart forbedret. På Kudos kan du blant annet søke og filtrere på dokumenttype, år, departement og virksomhet. Du vil finne dokumenter innen så ulike temaer som havvind, barnevern, arbeidslivskriminalitet, klimamål, lakselus og grunnrenteskatt.

– Vi jobber kontinuerlig for å øke tilfanget av dokumenter fra alle departementer og statlige virksomheter. Vi vil i tiden framover videreutvikle mer effektive løsninger for å hente inn rapporter, og forbedre registrering av metadata, sier leder for Kudos John-Olav Sæter, som jobber i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).