Ny tilgangsløsning for avistjenesten

Foto: Nikolaj Blegvad/Nasjonalbiblioteket

Norske bibliotek tilbys utvidet tilgang til digitaliserte aviser via Nasjonalbibliotekets avistjeneste, og nå blir innloggingen enklere for brukerne.

Til nå har avistjenesten blitt styrt gjennom en abonnementsløsning. Dette erstattes av at bibliotekansatte gir ut et passord ved oppmøte i biblioteket. Passordet hentes fra nb.no/syn, og bør endres daglig. 

Med denne løsningen kan publikum bruke egne maskiner i biblioteklokalene, og tjenesten kan også brukes i skolebibliotek.

Hvordan gjør jeg det?

Bibliotekansatte logger seg på nb.no/syn med sitt biblioteknummer og sitt passord fra Base bibliotek.

Her får dere tilgang til dagens brukernavn og passord.

Dette brukernavnet og passordet kan dere gi ut til brukerne. De benytter dette for tilgang på eget utstyr. Det er ikke nødvendig å benytte bibliotekets pc-er.

Brukerne må oppholde seg i biblioteket.

Passordet må generes hver dag.

Denne tjenesten er basert på avtaler med de ulike avisene. Så det vil fortsatt være aviser dere ikke kommer inn fordi Nasjonalbiblioteket enda ikke har avtaler med dem.

Her finner dere liste over hvilke aviser dette gjelder:

https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/rettigheter

Velg aviser, gå ned til Tilgang i norske bibliotek.