Ny utgivelse av norsk bibliotekshistorie

Gerhard Munthe (1919–1997)
Eier: Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket og Norsk bokselskap utgitt tittelen Historisk oversyn over norsk bibliotekhistorie i en åpent tilgjengelig utgave.

Gerhard Munthe var en sentral person i norsk og internasjonal biblioteksammenheng, og den nye utgivelsen baserer seg på et uferdig manus som til nå har vært tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket. Den er tilrettelagt av forskningsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket, Johan Henden og gis ut i serien NB tema, som er en utgivelsesserie for tematiske fagressurser, med forord av Henden.

Boka finnes i epub-, html- og pdf-format.