Nyansatt i avdeling for bibliotekutvikling

Joep Aarts er ansatt som ny seniorrådgiver i avdeling for bibliotekutvikling på Nasjonalbiblioteket.

Han har lang erfaring fra bibliotek, blant annet fra Buskerud fylkesbibliotek. Joep Aarts kommer nå fra stillingen som biblioteksjef i Vestvågøy kommune, der han også har vært med på å utvikle nettjenesten Karanteket.no.

Joep Aarts tiltrår i stillingen på Nasjonalbiblioteket den 1. november 2022.