Nytt anbud for metadata til bibliotek

Med bakgrunn i Nasjonal bibliotekstrategi har Nasjonalbiblioteket siden januar 2017 tilbudt bibliotekene fri tilgang til bibliografiske data.

Målet har vært å frigjøre arbeidstid i bibliotekene og sikre like og kvalitetssikrede metadata i bibliotekenes kataloger. 
Nasjonalbiblioteket har i praksis gjennomført dette ved å frikjøpe tilgang til gratis metadata gjennom en avtale med Bokbasen, som har levert metadata for norske utgivelser av trykte bøker, lydbøker, e-bøker og språkkurs, samt omslagsbilder for disse. Avtaleperioden går ut mot slutten av 2020, og for å sikre fortsatt leveranse av metadata fra 2021 har Nasjonalbiblioteket har besluttet å gå ut med nytt åpent anbud gjeldende fra 2021.   

Anbudet vil bli kunngjort på den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser Doffin i nær framtid.