Nytt design klart for det nye Bibliotekkortet

Det nasjonale lånekortet er som kjent under utvikling, og har endret navn. I løpet av våren lanserer vi ny nettside og nytt design for Bibliotekkortet.

Siden vi vet at mange bibliotek ønsker å bestille nye fysiske kort, legger vi her ut trykkfilene for det nye designet. Merk at allerede eksisterende brukere trenger ikke å bytte kort.

Slik vil det nye Bibliotekkortet se ut

Filer til trykking av fysiske kort:

Merk at dere fortsatt må reservere nummerserier for å unngå å gi ut kort med nummer andre bibliotek eier. Reservering av nummer gjøres inntil videre på denne siden. Numrene er et løpenummer på 9 siffer med N foran.

Lokale kort

Dersom dere trenger kort til barnehager, skoler og andre institusjoner må dere fremdeles benytte lokale kort. Det samme gjelder for brukere med DUF-nummer. Dette er ikke fordi vi vil holde dem utenfor ordningen, men av hensyn til personvern og sikkerhet. De har fortsatt tilgang til bibliotektjenester gjennom lokale kort, men må da få hjelp av en bibliotekansatt ved for eksempel fjernlån.

Videre arbeid

Det er ikke lenge før vi har en visningsversjon av det nye nettstedet for Bibliotekkortet klar. Dette er en nettside som retter seg mot sluttbrukere. I tillegg samler vi all informasjon til bibliotekansatte på bibliotekutvikling.no.  

Vi jobber videre med utviklingen av løsningen, og gjør oss snart klare for neste fase. Det er en del systemutvikling som gjenstår, og vi må også ha en ny testperiode for alle systemleverandører for å sikre oss at alt fungerer.

Koblingen mot Folkeregisteret er under arbeid.

I neste nyhetsbrev vil det komme informasjon rundt databehandleravtalen som må inngås mellom Nasjonalbiblioteket og bibliotekene.