Nytt kurs i spillformidling på bibliotekutvikling.no!

Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med Bibliogames, Bergen offentlige bibliotek, Gjøvik bibliotek- og kulturhus, Trondheim folkebibliotek, og Horten folkebibliotek, utviklet et nettkurs i spillformidling. 

– Med Spillerom – strategi for dataspill, satt regjeringen fokus på dataspill som kulturuttrykk. Der pekes det på blant annet at manglende kompetanse på spillformidling kan være en grunnene til at innkjøpsordningen for spill er lite brukt i norske bibliotek. Med denne verktøykassa ønsker vi å gi en bred innføring i spillformidling, et kompetanseløft forankret i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand i Nasjonalbiblioteket. 

– Bibliogames er en frivillig organisasjon, bygget opp av ansatte i norske bibliotek, og ble pekt på som de beste til å utforme et slikt tilbud av NBFs spillutvalg. De har fått med seg ytterligere ansatte i bibliotek som har bred erfaring med å formidle spill, til å lage dette kurset. I dette kurset har de tatt i bruk de mange erfaringene de har, og erfaringene fra å holde kurs for ansatte. Vi er veldig glade for å kunne samarbeide om et slikt tilbud, sier Tinnesand.

Syv deler – erfaringer fra norske bibliotek
I nettkurset, som består av syv deler, har vi forsøkt å samle ulike typer praktisk informasjon som nye og erfarne spillformidlere kan få bruk for. Kunnskapsgrunnlaget består i stor grad av erfaringer fra norske bibliotek, men med belegg i statistikk og teoretiske modeller.

De ulike delene er:

– Planlegging og tilrettelegging
– Innkjøpstips: Maskinvare
– Innkjøpstips: Spill
– Oppsett og sikkerhet
– Åndsverklov og bruksrettigheter
– Formidling
– Cases

For deg som er ny til spillformidling er kurset bygget for å tilby en naturlig progresjon – fra idefase og søknadsskriving til praktisk formidling og daglig bruk.  Samtidig er kurset delt opp med menyer og lenker, slik at du enkelt kan hoppe mellom de delene som er aktuelle for deg. Vi går gjennom anbefalte typer maskinvare, konkrete spilltips, og ikke minst finner du cases basert på flere av bibliotekene som er aktive på spillformidling, og en fyldig del med praktiske formidlingstips.

Til slutt har vi også fått med noe som kan være relevant for alle og enhver – nemlig en detaljert guide til åndsverklov og rettigheter for bruk av spill i bibliotek, skrevet av Nasjonalbibliotekets jurister.