Nytt nettkurs: 23 ting om formidle på nett

Første leksjon, om Universell utforming, i nettkurset 23 om å formidle på nett er nå tilgjengelig her på bibliotekutvikling.no.

23 ting om å formidle på nett er et e-læringskurs for bibliotekansatte. Utviklingen av kurset koordineres av Viken fylkesbibliotek, og ansvarlig for kurset er fylkesbibliotekene, Deichman og Bergen Offentlige Bibliotek. Det er støttet av Nasjonalbiblioteket. Nå er Ting 5 Universell utforming, som er utviklet av Gerd Berget ved OsloMet publisert.

Formidling handler om å nå ut, men hvordan sikrer du at du når alle du ønsker? Ting 5 handler om universell utforming. Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle fordi det gjør ting enklere. Hva er universell utforming? Hvilke prinsipper ligger til grunn for universell utforming? Og hvordan oppnår man det? Dette er noen av temaene du lærer mer om i ting 5.

Se kurset her

Hele nettkurset er delt inn i 5 overordnede temaer. Det første temaet er Ting du må vite handler om hva digital formidling er, kvalitet, lovverk, avtaleverk og nettopp universell utforming. Tingene i kurset publiseres fortløpende utover høsten 2020. Kurset skal være ferdig i desember.