Nytt nettkurs: 23 ting om søk

Søking er en viktig del av bibliotekansattes kompetanse og denne kompetanse bør kontinuerlig holdes vedlike. Med nettkurset 23 ting om søk, ønsker vi å bidra til dette.

23 ting om søk er et e-læringskurs om ulike temaer rundt søking og søkekompetanse med fokus på hvordan søk og søkesystemer fungerer. Kurset er nå tilgjengelig fra https://bibliotekutvikling.no/kurs.

Kurset er delt inn i 23 deler under 6 overordnede temaer: Søketeknisk del, søkemotorer, søk og personvern, teoridel om informasjonsadferd, informasjonsbehov og relevans, vitenskapelige kilde og andre typer søk og gjenfinning.

De ulike tingene kan tas som selvstudie enten systematisk i rekkefølge eller en og en ting uavhengig av hverandre. Kurset er bygd opp som de andre 23 ting-kursene (for eksempel 23 offentlige ting) med informasjon om tingen, mulighet for utforsking, refleksjon og quiz med enkle spørsmål fra teksten.

Prosjektleder har vært Anita Hvarnes Evensen fra Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, og er utviklet av en prosjektgruppe med medlemmer fra ulike bibliotek og fylker: Heidi Kristin Olsen (OsloMet), Kristin Østerholt (USN), Cecilie Weinholdt (Viken fylkesbibliotek), Håkon Knappen (Viken fylkesbibliotek), Rigmor Haug (Larvik bibliotek), Nina Therese Holmen (Sandefjord videregående skole), Trine Syversen (Sandefjord videregående skole), og Karine Dalene (Vestfold og Telemark fylkesbibliotek). I tillegg har professor Katriina Byström og førsteamanuensis Gerd Berget ved OsloMet bidratt med den teoretiske delen av kurset, og Nasjonalbiblioteket har utformet ting 17 som handler om bruk av Nettbiblioteket og Nasjonalbibliotekets ressurser. Sissel Ringstad (Nasjonalbiblioteket) har gjort en stor jobb med å få kurset til å fungere på bibliotekutvikling.no.