Nytt nettkurs om GDPR i folkebibliotek

Vi feirer den internasjonale personverndagen 27. januar med å lansere e-læringskurset GDPR – personvern i folkebiblioteka. Kurset er utarbeidet av Aud Jorunn Hakestad på oppdrag fra Rogaland fylkesbibliotek.

En innføring i systematisk og praktisk arbeid med personvern i folkebibliotek

Hvilke rettigheter har bibliotekbrukere når det gjelder biblioteket sin håndtering av personopplysninger? Hva er biblioteksjefen ansvarlig for? Hva er systemleverandøren ansvarlig for? Dette e-læringskurset gir en systematisk og praktisk innføring i hvordan du kan jobbe med personvern i folkebibliotek.

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Vi må sikre at disse rettighetene ivaretas for alle som bruker biblioteket, enten de låner bøker, leser aviser i Pressreader, låser seg inn i meråpent bibliotek, deltar i Sommerles eller er publikum på et arrangement.  

Introduksjonvideo til nettkurset GDPR i folkebibliotek

Digitale workshops i forbindelse med kurset

Aud Jorunn er til daglig biblioteksjef i Klepp kommune i Rogaland, og har tilegnet seg kunnskap om personvern gjennom studiet Digitalisering og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. 25. januar holdt hun en digital workshop for rundt 100 bibliotekansatte fra hele landet. Den handlet om utfylling av behandlingsprotokoll og vurdering av personvernkonsekvenser knyttet til Sommerles, en oppgave som ligger på pulten til de fleste av landets biblioteksjefer akkurat nå.

E-læringskurset vil følges opp med flere slike workshoper i løpet av våren 2023. Workshopene annonseres fortløpende i kalenderen på bibliotekutvikling.no.

Aud Jorunn Hakestad biblioteksjef Klepp kommune
Aud Jorunn Hakestad