Nytt om fjernlån: Norsk Bibliotektransport har startet sine kjøreruter

Depotbiblioteket åpnet for bestilling av fjernlån fra bibliotek 27. april, og 4. mai startet Norsk Bibliotektransport sine ordinære kjøreruter igjen. 

Vi kommer til å sende ut purringer fra neste uke, og vil dermed oppfordre alle som har forfalte lån fra oss om å returnere eller fornye disse, der det er mulig. 

All aktivitet i forbindelse med bestillinger og fjernlån er naturlig nok noe forsinket, og denne forsinkelsen vil også påvirke våre ventelister. Vi vil derfor oppfordre til å sjekke ventelister og eventuelt avbestille dersom det ikke lenger er behov for/ønske om lån.