Oppdatert fordelingsnøkkel for tildeling av kulturfond

Oppdatert fordelingsnøkkel for tildeling av k-fond-sett til folkebibliotekene gjeldende fra 1.1.2020.

Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med Kulturrådet hatt en gjennomgang av fordelingsnøkkelen for tildeling av k-fond til folkebibliotekene.

Fordelingsnøkkelen er oppdatert etter kommunenes innbyggertall i 2019 og skal gjelde fra 2020.

Fortsatt er det akkurat like mange k-fond-sett som skal fordeles til folkebibliotekene,  men fordelingsnøkkelen er mer differensiert på grupperinger av innbyggertall enn tidligere og noen sammenslåtte kommuner vil kunne motta færre antall k-fond-sett enn før.

Du kan sjekke fordelingen av k-fond i din kommune i den fylkesvise oversikten over kommuner og tildeling av k-fond fra 2020.

Når det gjelder spørsmål om adresseendringer, distribusjon og leveranser må henvendelser rettes til Biblioteksentralens kundeservice kundeservice@bibsent.no eller tlf. 22 08 39 00.