Opphørssalg i Det flerspråklige biblioteks nettbutikk

Forsida av boka "Min tospråklige snakkende ordbok"

Nasjonalbiblioteket har besluttet å avvikle Det flerspråklige bibliotek (DFB) sin nettbutikk, og tilbyr nå restopplaget av tospråklige bøker til sterkt nedsatt pris.   

Tilbudet varer fra 2.mai til 15. juni eller til det er tomt på lageret, så her gjelder det å være tidlig ute. Butikken er åpen for alle, både biblioteker, institusjoner og privatpersoner.   

Nettbutikken har i lengre tid vært et tillegg til DFB sin utlånssamling. Nå ønsker Nasjonalbiblioteket å strømlinjeforme de flerspråklige bibliotektjenestene noe, og avvikler dermed denne delen av tilbudet.

Det flerspråklige bibliotekets mandat er å være en støtte til alle landets bibliotek, slik at bibliotekene kan gi sine brukere best mulig tjenester. Alle bibliotekbrukere har tilgang til DFB sine utlånssamlinger via sitt lokale bibliotek, og kan bestille bøker og filmer via fjernlån.