Pensumlitteratur ikke lenger tilgjengelig i Nettbiblioteket

Fra og med 22. mars 2023 vil ikke lenger litteratur som er pensum ved landets høgskoler og universitet være tilgjengelige digitalt i Nettbiblioteket. Begrensingen gjelder kun for brukere som må søke om tilgang.

Denne litteraturen vil være tilgjengelig for vitenskapelig ansatte ved universitet og høgskoler på samme måte som før.

Begrensingen gjelder pensumlitteratur uavhengig av om og hvor man er student. Ordningen justeres i takt med gjeldende pensumlister. Materialet det gjelder vil være merket i Nettbiblioteket. 

Den digitale tilgangen til pliktavlevert materiale er ment for dokumentasjons- og forskningsformål og ikke for å gi fri tilgang til pensumlitteratur. Den digitale tilgangen er en prøveordning bestemt av Kulturdepartementet. Nasjonalbiblioteket skal i prøveperioden evaluere bruken i nær dialog med en gruppe bestående av representanter fra rettighetshaverne ved Den norske forleggerforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Den norske forfatterforening, Forfatterforbundet, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk Oversetterforening.

Tallene så langt viser at pensumlitteratur er overrepresentert i bruksstatistikken. Vi har i samråd med rettighetshaverne besluttet at denne typen litteratur ikke lenger skal være tilgjengelig for studenter og andre som får bibliotekstilgang etter søknad.

Vi tar ut 7000 pensumbøker, men ordningen gir fortsatt digital tilgang til over 300 000 bøker, nesten 1,8 millioner aviser og over 80 000 tidsskrifthefter – for forsknings og dokumentasjonsformål.

Mange bøker utgitt i år 2000 eller før er dessuten tilgjengelige for alle i Norge, selv om de er pensumlitteratur.