Punktum og videre liv for Norart

I juni 2022 besluttet Nasjonalbiblioteket å avvikle Norart. Nå er registreringen avsluttet, og alle nye og retrospektive data samlet på ett sted.

Norart inneholder referanser til artikler fra 1172 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker innen alle fagområder, hovedsakelig fra 1980-2020. For noen tidsskrifter er også eldre årganger analysert. Noen artikler er fra 2021-2022.

Norart-postene lever videre i både Alma, i Oria og i Depotbibliotekets katalog, men ny tilvekst av artikkelreferanser har opphørt fra og med oktober 2022. Et utvalg av tidsskrift og årbøker er tilgjengelig i Nettbiblioteket.

Folkebibliotek kan bestille artikkelkopier i Depotbiblioteket, UH-bibliotek i Alma. Depotbiblioteket leverer også digitale artikkelkopier. Sluttbrukere må kontakte sitt lokale bibliotek for artikkelkopibestilling.