Rapport etter tiltakspakke for folkebibliotekene våren 2020

I mars 2020 satte regjeringen og Nasjonalbiblioteket inn ekstraordinære tiltak for å gi publikum et best mulig digitalt tilbud mens bibliotekene var koronastengt. 25 millioner kroner ble tildelt fylkesbibliotekene, Deichman og Bergen offentlige bibliotek til ekstra innkjøp av digitalt innhold og til digital formidling. Nå er resultatene oppsummert i en rapport.

De 20 millioner kronene som ble tildelt e-bokkonsortiene ga dem mulighet til å gjøre tilgjengelig betydelig mer innhold enn vanlig våren 2020. Dette førte til rask og stor vekst i e-utlån. E-utlånet sank da fysiske medier igjen ble tilgjengelige, men mange rapporterer at e-utlånet har stabilisert seg på et høyere nivå enn før, og at nye vaner kan være etablert, særlig knyttet til e-lydbøker. Rapportene uttrykker en del bekymring og frustrasjon over at lånerne har fått forventninger om et bedre tilbud av e-medier enn bibliotekene er i stand til å opprettholde innenfor ordinære budsjetter.

De fem millioner kronene som ble tildelt til digital formidling ble brukt på forskjellige måter. Fem av fylkesbibliotekene fordelte midlene til folkebibliotekene etter søknader. Andre fylkesbibliotek disponerte selv midlene til digital formidling og sørget for digitale produksjoner, i arbeidsgrupper eller annet samarbeid med folkebibliotekene. Folkebibliotekene ga innspill til bruken av midlene gjennom møter, spørreundersøkelser eller e-post.

Rapportene hevder at midlene har gitt verdifull kompetanse og styrket det regionale samarbeidet om digital formidling. Samtidig har arbeidet vist utfordringene ved å nå og etablere et publikum for digitale arrangement.

Fra nettkurset 23 ting om formidle på nett

Viken fylkesbibliotek fikk midler til å utvikle et kompetansehevingstilbud i digital formidling for bibliotekansatte. Dette har resultert i nettkurset 23 ting om å formidle på nett. Fylkesbiblioteket mener at det nasjonale samarbeidet om dette har tilført en profesjonalitet som vil være verdifullt for felles arbeid med kompetansetiltak framover, bl.a. i fylkesbibliotekenes felles utviklingsprosjekt Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).

Les oppsummeringsrapporten her