Rapport om folkebibliotekenes fjernlån

Etter å ha analysert 1,3 millioner bestillinger fra mai 2017 til og med juni 2022, er hovedkonklusjonen at fjernlån avler fjernlån. Lånere bestiller andre medier enn bøker i større grad enn bibliotekansatte, men bøker står likevel som det suverent mest bestilte formatet gjennom Biblioteksøk.

Rapporten er utarbeidet av Vestfold og Telemarks fylkesbibliotek på oppdrag fra Fylkesbibliotekenes arbeidsgruppe for fjernlånsstatistikk. Trygve Kikut har stått bak arbeidet.

Rapporten gir blant annet et innblikk i hvor bestillingene sendes/hentes, hvor lenge bestilt materiale er på reise og ikke minst hva som bestilles.