Regjeringen inviterer til innspillmøter om leselyststrategien

I en pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet sier regjeringen at de nå er i gang med leselyststrategien, og vil invitere barnehage- og skolesektor, bibliotek, leseorganisasjoner, bokbransjen og leseforskere til innspillmøter i mai.

Anette Trettebergstuen og Tonje Brenna holder hver sin bok og smiler til kamera i et skolebibliotek.
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og kunnskapsminister Tonje Brenna besøker biblioteket på Rustad skole i bydel Østensjø i Oslo. Foto: KUD

– Lesing er noe av det viktigste vi gjør i livet. Lesing er viktig for utdanningen vår, for folkeopplysning og for deltakelse i demokratiet. Og ikke minst – bøkene tar oss til nye verdener og gir oss nytt blikk på oss selv og samfunnet. Derfor skal vi i regjeringen nå jobbe for å vekke leselyst og bygge god lesekultur med plass til alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i pressemeldingen.

Hun og kunnskapsminister Tonje Brenna samarbeider om en egen leselyststrategi. Målet er å få flere til å lese mer. 

– Det er en utfordring at norske barn og unge leser stadig mindre. De leser mindre når de blir eldre, og gutter leser mindre enn jentene. Noe av det viktigste med denne strategien blir å bidra til at barna holder på lesegleden gjennom ungdomsårene og gjennom hele skoleløpet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Hvordan vekke leselyst?

Regjeringen ønsker nå innspill om hva som skal til for å skape en kultur for lesing, og hva som kan bidra til leselyst. I mai inviteres barnehage- og skolesektor, bibliotek, leseorganisasjoner, bokbransjen og leseforskere til innspillmøter. Skriftlige innspill ønskes også velkomne. Dette vil gi et viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med strategien.

Satser på litteratur og lesing

Leselyststrategien er en del av en større satsing på litteratur og lesing fra regjeringen. Regjeringen økte tilskuddsordningen for skolebibliotek til 25 millioner kroner i 2023, med en prioritering av levekårsutsatte områder. 

– Før påske la vi fem et forslag til ny boklov. Vi har også økt støtten til leseorganisasjonene, vi har styrket innkjøpsordningene for sakprosa og vi vil styrke bibliotekfeltet med mer spillemidler. Alt dette fordi vi vet hvor avgjørende viktig litteratur og lesing er for demokratiet, for ytringsfriheten og, ikke minst, for hver enkelt av oss, sier Trettebergstuen.

Leselyststrategien skal være klar på nyåret 2024.

Les hele pressemeldingen på Kultur- og likestillingsdepartementet sine nettsider