Se opptak av nettseminaret Aktiv formidling – hva, hvordan og for hvem?

Møt saksbehandlere fra Nasjonalbiblioteket på et nettseminar, som viser hvordan man går fram for å søke midler, og gir gode råd for søknaden. Du kan også stille spørsmål som blir besvart under seminaret.

I tillegg får dere et eksempel på hvordan digital formidling kan gjennomføres.

Medvirkende saksbehandlere: Arne Gundersen, Tordis Holm Kverndokk, Hilde Ljødal og Svein Arne Tinnesand

Digital formidler: Liv Gulbrandsen