Se folkebibliotekstatistikken for 2019

Folkebibliotekstatistikken er nå tilgjengelig på bibliotekutvikling.no.

Nytt av året er at folkebibliotekstatistikken fra og med 2019 blir å finne i et nytt presentasjonsverktøy. Dette består av tabeller og figurer der ulike aggregerte nivåer og enkeltkommuner valgfritt kan kombineres. I tillegg vil fullstendige rådata kunne lastes ned i form av et regneark.