Søke midler til litteraturformidling?

Har du en god ide til formidling eller arrangement du ønsker å gjennomføre for barn og unge? Kulturrådet lanserer nå en tilleggsutlysning til formidling av litteratur for barn og unge for 2022.

Søknadsfrist er 2. juni 2022, og søknadsskjemaene åpnes ca. en måned før fristen. Samtidig har tilskuddsordningen for litteraturformidling fått oppdaterte retningslinjer

Hvem kan søke?

Utlysningen retter seg til formidlere av litteratur for barn og unge i hele Norge, slik som bibliotek, arrangører og litteraturfestivaler.

I denne utlysningen oppfordres særlig disse til å søke:

  • Skole- og folkebibliotek, herunder også bibliotek på videregående skoler
  • Aktører som søker om midler til samarbeidsprosjekter
  • Søkere som henvender seg til nye målgrupper blant barn- og unge, og/eller inkluderer medvirkende som representerer perspektiver som ofte ikke kommer til uttrykk
  • Søkere som prøver ut nye ytringsrom for formidling, diskusjon og refleksjon knyttet til litteratur

Norsk kulturfond har satt av inntil 5,5 millioner kroner til en satsing på formidling av litteratur for barn og unge gjennom en tilleggsutlysning på tilskuddsordningen for litteraturformidling.

Hvordan søke?

Søknaden sendes gjennom tilskuddsordningen for litteraturformidling. Du må følge retningslinjene og bruke søknadsskjemaet til tilskuddsordningen.

Frist: 2.juni

Oppdaterte retningslinjer

Kulturrådets tilskuddsordning for litteraturformidling har også fått oppdaterte retningslinjer, som gjelder fra 2. juni.

Du finner mer informasjon både om tilleggsutlysningen og om de nye retningslinjene på ordningssidene på Kulturrådets nettsider.