Søknadsportal for formidlingsmidler forsinket

Søknadskjema for midler til aktiv formidling er noe forsinket, grunnet arbeidet med å få på plass nye kommune-/fylkesstrukturer. Skjema vi senest være tilgjengelig her på nettsiden i morgen, tirsdag 07.01.20.

Spørsmål? Kontakt bibliotekutvikling@nb.no