Søknadsskjema for aktiv formidling åpnet

Elektronisk søknadsskjema

Det elektroniske søknadsskjemaet for å søke om neste års midler til aktiv formidling er nå åpnet. Du kan skrive søknaden din direkte i det elektroniske skjemaet som ligger på våre nettsider. Her kan du mellomlagre og også endre på søknaden helt frem til fristen den 10. oktober

Søknadsfristen er 10. oktober 2022

Husk at du må ha en bruker på bibliotekutvikling.no og være tilknyttet et bibliotek for å søke.

Nettseminar

I forbindelse med søknadsprosessen ønsker vi å bistå, og den 20. september arrangerer vi et nettmøte der vi vil gå gjennom hvordan du går fram for å søke midler og gi råd om hvordan du får til gode tiltak. I tillegg vil du få høre erfaringer fra gjennomførte tiltak fra Melhus bibliotek og  Meieriet bibliotek.

Om utlysningen

Nasjonalbiblioteket lyser ut midlene til tiltak for å bidra til å styrke folkebibliotekene som aktive formidlere. Målet er at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, får flere til å lese og øker utlånet. I tillegg kan midlene gi bibliotek muligheter til å bygge erfaringer og kompetanse og prøve ut metoder for formidling, som på sikt vil kunne inngå i daglig drift.

Les mer: