Statistikk for fag- og forskningsbibliotek 2019

Rådata fra fag- og forskningsbibliotekstatistikken 2019 er nå publisert.

Statistikken for 2019 viser den samme trenden som tidligere år, at utlånet av fysiske bøker holder seg stabilt.