Stenging av bibliotek – svar fra Kulturdepartementet

Tekst: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har mottatt signaler om at det blant aktører på bibliotekfeltet verserer ulike forståelser av forholdet mellom stengingen av folkebibliotek og regjeringens nedstengning av samfunnet. 

Regjeringen har ikke pålagt bibliotekene å stenge. Folkebibliotekene er kommunale, og regjeringen kan ikke overstyre kommunalt selvstyre med mindre Stortinget vedtar nye forskrifter til gjeldende lovverk.

Stortinget har vedtatt flere nye forskrifter på grunn av COVID 19-situasjonen, men bibliotekene er ikke nevnt i disse, slik f.eks. barnehager og skoler er. Det er kommunene selv som har besluttet å stenge bibliotekene for å ivareta helsemyndighetenes anbefalinger om smittevern, herunder å forhindre at mange mennesker samles på samme sted.

Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere når bibliotekene kan gjenåpnes. Kommunene kan beslutte å gjenåpne bibliotekene så sant nødvendige smitteverntiltak iverksettes i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger og råd.