Tilskudd til digital kompetanseheving for utsatte innbyggere under koronapandemien

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser nå ut midler til kommuner som vil starte et tilbud om opplæring innen grunnleggende digitale ferdigheter.

Tiltaket er rettet mot utsatte grupper som under koronapandemien opplever større grad av isolasjon og mangel på fysisk kontakt med andre.

Målet med tilskuddet er å bidra til at disse kan ta i bruk enkle digitale verktøy for kontakt med både offentlige og private aktører.

Les utlysningsteksten på departementets sider.

Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i flere år utlyst tilskudd rettet mot etablering av Digihjelpen-tilbud i kommunene. Arbeidet med Digihjelpen skjer i et samarbeid med KS. KS har publisert en netthåndbok som en hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle et fast veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her kan den ansvarlige i kommunen finne tips og råd om etablering av utvikling av et kommunalt veiledningstilbud, se www.digihjelpen.no

Hos de som har mottatt tilskudd tidligere år har folkebibliotekene i stor grad vært involvert i kommunenes veiledningstilbud. Les mer her.