Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene – Ny norsk sakprosa

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling med utgangspunkt i ny norsk sakprosa.

Fritt Ord ønsker å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena, og lyser ut midler til litteraturformidling i bibliotekene.

Midlene går til tiltak som presenterer ny norsk sakprosa, men søkerne står fritt i valg av tema, titler og forfattere som skal formidles. For eksempel kan dere søke midler til foredrag, seminarer, debatter og samtaler på biblioteket.

Folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om tiltak, kan søke.

Tiltaksperiode

Tiltakene bør gjennomføres høsten 2023 eller i løpet av 2024. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv.

Søknadsfrist: 11. august 2023.