Undersøkelse om digitalt bibliotektilbud i koronaperioden

De første ukene av 2021 har Nasjonalbiblioteket studenter fra OsloMet i praksis hos oss. Studenten Vilde Frøise Hofseth skal, som sin praksis på Nasjonalbiblioteket, gjennomføre en undersøkelse i norske folkebibliotek.

I undersøkelsen vil hun se på hvordan norske folkebibliotek har omstilt seg til å bli mer digitale på grunn av koronapandemien. Undersøkelsen vil bli sendt ut til bibliotekledere i folkebibliotek i begynnelsen av uke 3. Vi håper at så mange som mulig vil ha anledning til å svare på denne undersøkelsen.