Undersøkelser om aktiv formidling

Bibliotekledere i norske folkebibliotek har i dag mottatt en spørreundersøkelse om aktiv formidling. Et utvalg bibliotekledere blir også intervjuet i en kvalitativ studie.

Den kvanitative undersøkelsen utføres av studentpraktikant Celi Håkanlind i forbindelse med faget «Undersøkelsesmetoder i teori og praksis» som inngår i bachelorgraden på OsloMet. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, og dataene som samles inn, vil brukes et nullpunkt når arbeidet med den nasjonale bibliotekstrategien skal evalueres om fire år.

Bibliotekledere bes svare på spørsmål om hvilke deler av samlingen som formidles, metoder og hvorvidt biblioteket har tiltak for å formidle utenfor bibliotek og hvilke de i dag har.

Harald Kolstad, som er student ved samme studie, foretar en kvalitativ undersøkelse med dybdeintervjuer, om hva man kan legge i begrepet aktiv formidling.