Uønsket hendelse på nettsidene

Nasjonalbiblioteket avdekket onsdag 1. februar urettmessig tilgang til administrasjonsgrensesnittet for bibliotekutvikling.no.

Vi kan ikke utelukke at brukerinformasjon er hentet ut, men det begrenser seg i så fall kun til fornavn, etternavn og epostadresse for 20 navngitte brukere.

Det er iverksatt avbøtende tiltak og hendelsen er rapportert til Datatilsynet. Ved spørsmål vennligst kontakt personvern i NB,
Pål Tvedt: personvern@nb.no»