Aktiv formidling

Ut å stjæle brukere – igjen

Bærum, Ål og Hole bibliotek har kjørt et samarbeidsprosjekt om å nå ut til voksne brukere og øke samtlige utlån, med særlig vekt på digitale medier og digitale besøk. Prosjektet har ført til en stor økning i digitale utlån, og bibliotekene har nådd ut til nye brukere.

Videoformidling, podcastbokprat, digitale leseombud, Instagram og kranglepakker- samarbeid om digital formidling i Bærum, Ål og Hole bibliotek har ført til økt digital bruk

– Vi har gjennom de seks delprosjektene synliggjort bibliotekets tilbud for nye brukere og målgrupper. Vi har beveget oss ut av biblioteket og fått kontakt med mange nye brukere der ute – på videregående skoler, i barnehager, på sykehjem og ellers via podkaster, sosiale medier og strømmede arrangementer. Flere av prosjektene har leselyst i fokus.

Utdrag fra sluttrapporten

Prosjektets seks delprosjekter:

#leslikogdel

I #leslikogdel presenterte kjentfolk og andre bibliotekbrukere seg selv og hvilke bøker som har betydd mest for dem.

Oppsøkende og digital formidling til barnehager

Bibliotekene i Bærum sendte ut infoskriv til barnehager med tilbud om spesiallagde bokpakker til lokale barnehager.

Se en videopresentasjon av en bokpakke:

Digital bokprat

De digitale bokpratene var rettet mot konkrete målgrupper og spilt inn både som podkast og noe video. Temabaserte bokprater, blant annet om lettleste bøker for voksne (Ny i Norge), grøss, musikk og farsrollen ble markedsført gjennom sosiale medier og digitale plattformer.

Lytt til en podcastepisode om påskekrim

Kranglepakka

Kranglepakka var et tilbud til videregående skoler i Bærum, Hole og Hønefoss i perioden 2021-2022. Biblioteket tilbød videregående skoler et besøk der de garanterte en krangel om et viktig tema. Lærerne kunne velge mellom ulike tema, som klima- og naturkrisa, ytringsfrihet på nettet og helsetilbud til ungdom/LGBTQ-kampen. Lærerne brukte da bokpakkene i klasserommet i ukene før besøket for å øke elevenes kunnskap om det aktuelle temaet.

Under besøket kom tre bibliotekarer til klasserommet og utga seg for å være representanter for kommunen. To av dem satte i gang en diskusjon om det forhåndsbestemte temaet, og inntok hvert sitt ytterliggående standpunkt mens den tredje var moderator. Etter tjue minutter slapp bibliotekarene til elevene, og samtalen var i gang. Underveis i diskusjonen brukte våre bibliotekarer ulike hersketeknikker og falsk informasjon.

Som avslutning på besøket, trådte bibliotekarene ut av rollene sine og diskuterte med klassene hva det var som skjedde under samtalen.

Dokumentasjonen til Kranglepakka vil bli lastet opp på bibliotekutvikling.no, slik at andre bibliotek kan ta opplegget i bruk.

Digitale leseombud

Digitale produksjoner av og med leseombudene som ble sendt på 998 Kulturkanalen- Bærum kommunes TV-kanal.

  

Formidling av digitale ressurser

Ål bibliotek har laget enkle, informative, instruksjonsvideoer for å markedsføre Libby, Bookbites, Filmoteket og Filmbib.

Se kultursjefen i ål som digital bygdis på Instagram

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Ål Bibliotek (@3570bibliotek)

Vi har lært oss å bruke nytt utstyr, både for å strømme og for å lage podkast. Vi har tilegnet oss mer kompetanse på å lage innhold til podkaster og videoer. Vi er ekstra fornøyde med at prosjektet har resultert i bred deltagelse blant personalet, og at mange har deltatt på digitale plattformer for første gang.

Utdrag fra sluttrapporten

Kort om søkerne:

Bærum bibliotek består av et hovedbibliotek på Bekkestua og fire lokalbibliotek. Disse er lokalisert i Sandvika, Rykkinn, Eiksmarka og Høvik. Vi er ca. 70 ansatte, fordelt på 46 årsverk. Alle bibliotekene deltok i dette prosjektet. Førstegangsutlånet i Bærum bibliotek i 2019 var ca 430 000, og besøket ca. 450 000. Bibliotekene i Hole og Ål var medsøkere. Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet ca. 20 min. kjøring fra Sandvika. Ål kommune har ca. 4 650 innbyggere.