Utlysning: tilskudd til spillformidling

Norsk filminstitutt har ansvar for innkjøpsordningen for dataspill, og for formidlingen av norske spill. Nå lyser de ut midler til arrangement og kompetansehevende tiltak som bibliotek kan søke på.

Søk om midler til planlegging, gjennomføring og markedsføring av publikumsarrangementer som fremmer biblioteket som møteplass, og som bidrar til økt samarbeid med lokale aktører. Søk med større arrangement, som for eksempel en serie spillkvelder i regi av bibliotek eller andre, hvor dataspill settes i en kontekst.

Neste søknadsfrist er 1. desember.

Søk om midler til kurs, seminarer, bransjetiltak eller pedagogiske tiltak som hever kompetansen til bibliotekarer, pedagoger og andre yrkesgrupper som arbeider med formidling av dataspill.

Ordningen skal bidra til:

  • Et profesjonelt miljø for formidling av dataspill i Norge.
  • Øke kompetansen om og forståelsen for spill, både som utrykk og bruk av teknisk utstyr.
  • Bidra til å styrke bruken av norske spill.

Neste søknadsfrist er 15. november 2021.