Utviklingsprosjekter

Utviklingsprosjekter i UH-bibliotekene

Nasjonalbiblioteket (NB) vil våren 2023 gjennomføre en spørreundersøkelse blant universitets- og høyskolebibliotekene (UH-bibliotekene) om effekten av utviklingsmidler. I den forbindelse gir vi her en kort oppsummering av utviklingsprosjekter støttet av Nasjonalbiblioteket i UH-bibliotekene.

Hvor mye penger har UH-sektoren fått tildelt?

Siden 2010, da Nasjonalbiblioteket overtok forvaltningen av utviklingsmidler til bibliotekene fra ABM-utvikling, er det tildelt midler til vel 60 prosjekter i UH-bibliotekene. Rundt 45 av disse er tilgjengelige i prosjektbanken på bibliotekutvikling.no. (fra 2013 til i dag).

Totalt er det tildelt vel 38,5 millioner kr. i bibliotekutviklingsmidler til universiteter og høgskoler siden 2010, i gjennomsnitt vel 600 000 kr. til hvert prosjekt.

Til sammen har Nasjonalbibliotek delt ut nesten 200 millioner kroner til utviklingsprosjekter i bibliotekene siden 2010, der UH-bibliotekene har mottatt nær 20 prosent. Det må nevnes at i samme periode har Nasjonalbiblioteket også bevilget midler til folke- og fylkesbibliotek for arenautvikling og aktiv formidling, midler som UH-bibliotekene ikke kan søke om.

Hvem har mottatt midlene?

Rundt 20 UH-bibliotek har mottatt utviklingsmidler fra NB. Flest prosjekter finner vi i de fire eldste universitetene, spesielt i universitetsbibliotekene i Oslo og Bergen. Universitetsbiblioteket i Bergen har fått midler til 17 prosjekter og universitetsbiblioteket i Oslo til 13. Deretter følger NTNUs bibliotek med sju og biblioteket ved UiT Norges arktiske universitet med fem.

Universitetsbiblioteket i Oslo har mottatt 15 millioner kr. til utviklingsprosjekter og er dermed den institusjonen som har mottatt mest. Universitetsbiblioteket i Bergen har mottatt 11 millioner.

Høgskolebibliotekene har ikke vært like aktive i søke om utviklingsmidler, men en del av dem har mottatt midler til ett eller to prosjekter i årenes løp.

Hva har UH-bibliotekene søkt om midler til?

Ser vi på tematikken i prosjektene, finner vi relativt mange om metadata/kunnskapsorganisering. Prosjekter i denne kategorien har vært relativt kostbare. En annen stor kategori, både i antall og kronebeløp, er digitale tjenester/digital formidling.

Andre viktige temaer er informasjonskompetanse, kildekritikk og veiledning og prosjekter knyttet til forskningsdata. Vi finner også en del prosjekter om kompetansebehov i bibliotekene og om utvikling av biblioteket som fysisk sted.

Spørreundersøkelse om effekten utviklingsmidlene fra NB

Spørreundersøkelsen vi vil gjennomføre våren 2023 er en oppfølging av den nasjonale bibliotekstrategien. Strategien sier at Nasjonalbiblioteket vil ta initiativ til en evaluering av hvilken effekt utviklingsmidlene har hatt for bibliotek i høyere utdanning.