Vel gjennomført Sommerles!

Sommerens beste lesekampanje er over, og barn i hele i Norge har lest 2, 2 millioner bøker i de tre sommermånedene kampanjen har vart.

Målet var å få enda flere barn til å lese, og selv om rekorden fra i fjor ikke ble slått, ligger årets tall tett opp til fjorårets. Fantastiske 162 000 lesere har deltatt sommeren 2022. I fjor var et toppår med 164 000 deltakere og 2,3 millioner bøker lest.

Nå arrangeres det avslutningsfester rundt om i bibliotekene, og vi ønsker å gratulere alle med innsatsen og vel gjennomført kampanje.

I forbindelse med Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 Rom for demokrati og dannelse ble Sommerles gjort til et flaggskip for synlig, aktiv formidling overfor barn. Kampanjen støttes derfor med midler hvert år i strategiperioden.

Nasjonalbiblioteket har for tiden ute en spørreundersøkelse om kjennskap til Sommerles-kampanjen. Senere i høst kommer vi med tall på hvor stor andel av befolkningen som sier de har hørt om Sommerles og kjenner til kampanjen.