Verktøykasse for konflikthåndtering i bibliotek er lansert

Konflikthåndtering er et tema som ikke har blitt dekket godt nok før, mente Cecilie Røe og One Marthe Vik ved fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal. De har jobbet med utviklingsprosjektet «Biblioteket – en trygg møteplass?», som nå har resultert i en digital verktøykasse for konflikthåndtering.


Det startet med at prosjektleder Cecilie gjorde undersøkelser i bibliotek i forbindelse med sin masteroppgave i 2017. Hun og medforfatter Anne Clementz oppdaget at mange ansatte i bibliotek vet nok om hvordan de skal håndtere vanskelige situasjoner med brukere.

«Alle» har opplevd skrankebråk. Det er folk som har opplevd trusler, våpentrekking og seksuell trakassering. Det vil alltid være en mulighet for at slike situasjoner kan oppstå i biblioteka, sier One Marthe.

De søkte midler fra Nasjonalbiblioteket, og gjennomførte først workshoper med ansatte i bibliotek. Gjennom dette fikk Cecilie og One Marthe diskutert og jobbet med forskjellige problemstillinger og tema. 

Alle som deltok i workshopene og alle innspillene derfra har vært viktige! Folk har engasjert seg og kommet med mange gode tilbakemeldinger som vi har tatt med oss videre , sier Cecilie.

Cecilie Røe

Forskjellige tematikker

Med utgangspunkt i diskusjonene ble verktøykassa formet. Den inneholder fagtekster med forskjellige tematikk skrevet av fagpersoner på sine felt, caser man kan diskutere og maler for bruk i bibliotek. Målet er å gjøre alle bedre rustet til å håndtere situasjoner som kan oppstå.

Det er viktig å forebygge, og gjøre seg kjent med det som finnes. Vi ønsket derfor å samle all informasjon på ett sted, slik at ansatte lett kan finne det de trenger, både før, under og etter en situasjon, sier Cecilie.One Marthe Vik

Det er også et lederansvar å gå gjennom dette, at man har diskutert dette på forhånd, slik at man agerer på samme måte når noe skjer.

I arbeidet med prosjektet har Cecilie og One Marthe merket seg at det er store forskjeller mellom bibliotek når det kommer til å ruste ansatte for konflikt og hvordan konflikter blir håndtert.

Vi har gjennom prosjektet lært fra flere hold, som fra jurister og politi, at bibliotekene må ha gode ordensregelverk i grunn, og det er veldig viktig å melde avvik. Det er også viktig å ha oppdaterte kontrakter med brukerne, at man for eksempel endrer dem om man innfører meråpent!

I verktøykassa finner man en mal for generelle ordensregler, som man kan bruke som utgangspunkt om man ikke har det allerede.

Bruke det i hverdagen

Cecilie og One Marthe har allerede vært mye rundt og snakket om prosjektet og bruken av verktøykassa, og ønsker gjerne å gjøre det mer. I tillegg foreslår de at man tar fram casene og fagtekstene i personalmøter, på nettverksmøter eller på ledersamlinger. Deres erfaring er at casene setter i gang mye diskusjon, som det nesten ikke er mulig å stoppe når diskusjonen først er i gang. Håpet er at verktøykassa kan løfte fram temaene, og gjøre ansatte i bibliotek tryggere i hverdagen.