Vi skifter navn!

Fra 1. juni endrer vi navn fra Sekretariat for bibliotekutvikling til Avdeling for bibliotekutvikling.

Vi er en avdeling på lik linje med andre avdelinger ved Nasjonalbiblioteket, og har ikke egne sekretariatsfunksjoner. Det er derfor nå naturlig å gå bort fra begrepet sekretariat.

Med dette navnebytte håper vi at det blir enda enklere å nå oss.