Bibliotheca Nova

Kompetanseutvikling i bibliotekene Utgave 1 2015

På flukt, på vent, på eventyr? Kari Skjønsberg-dagene 2015 Utgave 2 2015

Å feire en nasjon Utgave 1 2014

Informasjonskompetanse og kildebruk i fagbibliotek Utgave 2 2014

Bibliotekene som arena Utgave 3 2014

Kunnskapsorganisering Utgave 4 2014

Kultur, inkludering og bibliotek Utgave 1 2013

Bibliotek og helse Utgave 3 2013

Digital formidling Utgave 4 2013