Om nettkursene – og hvordan lage egne?

Nettkursene på bibliotekutvikling.no er et samarbeid mellom landets fylkesbibliotek og Nasjonalbiblioteket. Ressursgruppa fra fylkesbibliotekene består av:

Anita Hvarnes Evensen (Vestfold og Telemark), Marius Græsby (Innlandet), Roar Nygård (Nordland), Ingeborg Hagen (Viken), Torgeir Brun (Møre og Romsdal) og Venke Uglenes (Nasjonalbiblioteket).

Kursene skal fungere som kompetanseheving for bibliotekansatte. De skal være praksisnære, og gir ikke studiepoeng eller sertifikat. Kursene blir produsert av både fylkesbibliotekene, Nasjonalbiblioteket og andre relevante aktører. Per i dag må man ha en bruker på bibliotektuvikling.no for å ta kursene.

Har du spørsmål til kursene, eller går med tanker om lage et nettkurs, ta kontakt med oss.

Hvordan lage egne kurs

Vi har samlet erfaringer fra produksjon av de første kursene på biblioteutvikling.no

Det kan starte med:

 • en god ide
 • at du ser og/eller noen melder om et behov i sektoren for ny kompetanse
 • noe du brenner for å formidle til bibliotek-Norge

Kursideen og temaet må bearbeides:

 • Hva bør kurset inneholde?
 • Hva er formålet med kurset?
 • Hva er læringsmålene deltakerne skal sitte igjen med?
 • Hvem er målgruppa for kurset?
 • Kan jeg samarbeide med noen i utviklingen?
 • Hvor omfattende bør kurset være?
 • Er det egnet som selvstudie eller bør det følges opp med samlinger og tilleggsmateriale?
 • Hvordan vil du formidle innholdet? Er det behov for å få utviklet filmer, lydspor, animasjoner eller bilder til kurset? Er det behov for oppfølging av deltakerne underveis?
 • Hvordan sikre helhet på innholdet og det grafiske uttrykket?
 • Hvordan sikre kvalitet på kurset? (for eksempel brukertesting og oppfølging)

Utarbeiding av kursinnhold:

 • Utdype temaet, evt dele inn i undertema.
 • Legg en plan for innholdsproduksjonen av kurset.
 • Sett et mål for når kurset skal være ferdig.
 • Utarbeide det tekstlige innholdet.
 • Utvikle multimedialt innhold som passer til teksten, dersom det er behov for det.
 • Legg en plan for oppfølging av innhold og lenker. Når tror du at kurset mister sin aktualitet?

Utvikle det digitale kurset på plattformen til Nasjonalbiblioteket

 • Nasjonalbiblioteket gir rettigheter til de som skal utvikle kurset
 • Opprette et kurs. Her legges introduksjonen til kurset som også er kursets forside. Det er utviklet en mal for denne siden for å sikre at all nødvendig informasjon kommer med. Velg privat lagring slik at kurset ikke blir synlig før det er helt ferdig
 • Opprett leksjoner, emner, quiz og spørsmål ved behov som knyttes til kurset ditt.
 • Legg inn tekst, lenker, bilder, filmer mm. Lagre «privat»
 • Når kurset er ferdig kan det publiseres for alle.