Innrapportering av statistikk for 2022

Du må være tilknyttet et bibliotek for å levere statistikk. Koble deg til ett bibliotek.

Hvordan levere inn statistikken?

For å levere statistikk må du være innlogget på bibliotekutvikling.no og knyttet opp til det biblioteket som skal rapportere statistikken. Det vil si at bibliotekleder, eller andre som administrerer rettigheter, må ha godkjent deg som skal ha tilgang til statistikkskjemaene. Dersom du leverte statistikk i fjor er du sannsynligvis godkjent fra før, og trenger ikke ny godkjenning. Personer som ikke er godkjent, får muligheten til å be om dette i prosessen med å levere statistikk.

Dersom du har endret e-postadresse og/eller trenger hjelp til å oppdatere brukerprofilen din, kan du sende en e-post til nett.bibliotekutvikling@nb.no

Når du er pålogget, vil du finne statistikk for eget/egne bibliotek for årene fra og med 2017 under «Min side» og «Mine statistikkskjema». Denne muligheten er ikke synlig med mindre du er pålogget.

Det er gjort tilgjengelig en forhåndsvisning av skjemaene med veiledningstekster. Tilgang til disse skjemaene krever ikke pålogging, og er åpne for alle

Frister

  • Fag- og forskningsbibliotek: 17. februar 2023
  • Folkebibliotek: 17. februar 2023
  • Mobile bibliotek: 17. februar 2023
  • Fengselsbibliotek: 17. februar 2023
  • Fylkesbibliotek, eget skjema: 17. mars 2023
  • Fylkesbibliotek, kontroll av statistikk for folkebibliotek og mobile bibliotek: 17. mars 2023

Kontroll av statistikk

Fylkesbibliotekene kontrollere tallene for folkebibliotekene i fylket etter at folkebibliotekene har fullført sin registering. Fylkesbibliotek får tilgang til en oversikt over bibliotekene de skal kontrollere, med tilgang til deres skjema og mulighet til å ta ut rapporter. Dette gjøres under «Kontrollere». Denne tilgangen er bare synlig hvis du er pålogget og tilknyttet fylkesbiblioteket.

Skolebibliotek

Etter endring av forskrift om bibliotekstatistikk samler ikke Nasjonalbiblioteket inn statistikk for skolebibliotekene i grunnskole og videregående skole.

Historiske skjema

Fra 2018 ble rapporteringen overført til ett nytt system, derav to ulike innganger til de historiske skjema og veiledningene.