Utredninger og anbefalinger

Anbefalinger

Navn på land og steder (pdf) – Anbefaling publisert 28. april 2009

Store og små bokstaver, Katalogiseringsregler Bilag A (pdf) – Anbefaling publisert 28. april 2009. Katalogiseringsregler vil ikke bli oppdatert i denne omgang.

Fiktive personer som emne (pdf) – Anbefaling publisert 28. april 2009

Katalogisering av digibok (pdf)– Endelig anbefaling fra Katalogkomitéen publisert 28. april 2009

Generell og spesiell materialbetegnelse for DVD (pdf) – 5. april 2001

Oversettelser

Norsk oversettelse av IFLAs «Statement of International Cataloguing Principles» (pdf) – Oversettelse 2009 ved Inger Cathrine Spangen, i samarbeid med Den norske katalogkomité.

Norsk oversettelse av IFLAs «Statement of International Cataloguing Principles» (pdf) – Oversatt for Den norske katalogkomité av Frank B. Haugen. Oversettelse av: DCMI Metadata Terms (2010-10-11) Med tillatelse fra Dublin Core Metadata Initiative.
Dato: 2010-11-08

Funksjonskrav til bibliografiske poster (pdf) (FRBR. Norsk utg.)

Utredninger

Nasjonalt autoritetsregister for person- og korporasjonsnavn (Sluttrapport okt. 2004)
Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat: utredning ved Den Norske Katalogkomité, avlevert oktober 2004 til Arbeidspakke 1 under programmet Norsk Digitalt Bibliotek

Anbefaling om bruk av RDA (Resource Description and Access) i Norge, anbefaling ved Den Norske Katalogkomité, avlevert 30. september 2013 til Nasjonalbiblioteket

Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat : utredning ved Den Norske Katalogkomité, avlevert oktober 2004 til Arbeidspakke 1 under programmet Norsk Digitalt Bibliotek.