Emnedatakomitéen

Emnedatakomitéen, (EDK) (tidligere Norsk komite for katalogisering og informasjon NKKI) fungerer som rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket og bibliotekmiljøet i saker innenfor det kunnskapsorganisatoriske området. Sammensetningen av komitéen skal bidra til kontakt og samarbeid mellom de relevante fagmiljøene på området i Norge. Komitéen ledes og drives av Nasjonalbiblioteket.  Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen. Det oppnevnes én representant fra følgende fire faste institusjoner:     

 • Biblioteksentralen        
 • Bokbasen AS    
 • Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet        
 • BIBSYS

Nasjonalbiblioteket kan i tillegg oppnevne én representant fra et folkebibliotek og én representant fra et fagbibliotek. Komitéen kan knytte til seg spesialkompetanse når dette vurderes som nødvendig.

Mandat

Emnedatakomitéen skal rådgi Nasjonalbiblioteket innen områdene emnebeskrivelse og emnegjenfinning på følgende områder:

 • Koordinering- og effektiviseringsarbeidet innen fagområdet
 • Utvikling og tilrettelegging av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder
 • Vurdering og oppfølging av internasjonale regelverk
 • Stimulering av forsknings- og utviklingsarbeidet innen emnebeskrivelse og emnegjenfinning

Komiteen skal dessuten:

 • Rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og enkeltpersoner i emnebeskrivelse og emnegjenfinning
 • Bidra til at informasjon om aktuelle temaer innen emnebeskrivelse og emnegjenfinning gjøres kjent
 • I samråd med Nasjonalbiblioteket samarbeide med relevante utenlandske organer