Biblioteklederkonferansen 2021

Bibliotek og bærekraftige samfunn

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Bibliotekenes arbeid er synlig i alle hovedmålene, særlig når det gjelder offentlig tilgang til informasjon, tilgang til teknologi og livslang læring. Bibliotekene befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid og har med alle sine besøkende en unik mulighet til å nå ut til befolkningen med kunnskap om bærekraftsmålene og bidra til å skape bærekraftige samfunn. 

Bærekraftsmålene er inkludert i Nasjonal bibliotekstrategi 2021-2024. På konferansen ønsker vi å reflektere rundt hvordan bibliotekene jobber med bibliotekutvikling for å bidra til bærekraftige samfunn. Samtidig ønsker vi å inspirere til hvordan man kan styrke dette arbeidet fremover. En rekke foredragsholdere er invitert til å dele kunnskap og erfaringer og vil komme med nye tanker til inspirasjon og motivasjon for videre arbeid med bærekraftmålene. Konferansen vil også handle om ledelse, samhandling og trender blant annet sett i lys av en skjellsettende pandemi.

Biblioteksjef Christian Lauersen fra Roskildebibliotekene er hovedforedragsholder og vil snakke om rapporten Folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark i et bærekraftsperspektiv. Videre vil Knut Skansen, direktør ved Deichman, fortelle om et bibliotek verden ikke har sett maken i lys av tanken om bærekraft. Rikke Komissar, direktør ved Nitja, vil dele erfaringer og kunnskap om prosessen og det tverrfaglige samarbeidet for å skape et senter for samtidskunst i Lillestrøm.

Jannicke Røgler, ny biblioteksjef i Trondheim vil presentere arbeidet med bærekraftsmålene i sine bibliotek. Den danske forfatteren Carsten Jensen har skrevet kronikker og bok om verden etter korona og vil dele sine tanker med oss.

Leder i Norsk bibliotekforening, Vidar Lund leder en samtale med biblioteklederne Heidi Hovemoen, Viken fylkesbibliotek, Anette Kure, Sarpsborg bibliotek og Cecilia Ekström, HumSam-biblioteket om hvordan bibliotekene planlegger for å bidra til bærekraftige samfunn.

Hvordan endrer forbrukeren seg under og etter en krise? Dette har trendforsker Ole Petter Nyhaug fra Opinion forsket på. Sosialantropologen Thorgeir Kolshus ved Diversity Studies Centre Oslo, OsloMet, har også sett på hvordan mennesker kanskje har endret adferd som følge av pandemien.

Hvordan skape verdier som varer? Det vil gründer, kulturell ildsjel og kongen av Grünerløkka, Jan Vardøen, dele med oss i avslutningsforedraget.